header banner
Default

Als je sinds 2015 elke maand 100 euro aan Bitcoin kocht, was je nu zo rijk - BLOX | Nieuws


Iedereen die in het bezit is van een tijdmachine zou de slag van zijn of haar leven slaan door jaren terug te gaan en Bitcoin te kopen. Nou, stap in, we gaan terug in de tijd om te kijken hoe rijk je had kunnen zijn (en voor die spaarzame lezer die destijds wel Bitcoin kocht, je private key is van harte welkom in de comments).

Gemiddeld Bitcoin kopen

VIDEO: I offered 10k bitcoins for a pizza
Incomeparent

In dit artikel richten we ons op een van de meest simpele manier van investeren op de lange termijn, namelijk DCA. Dit staat voor dollar cost averaging, maar deze strategie werkt net zo goed voor ons euro-gebruikers.

DCA is een beleggingsstrategie waarbij je regelmatig een vast bedrag investeert in een bepaalde belegging, ongeacht de huidige prijs van die belegging. Bij het kopen van Bitcoin zou DCA betekenen dat je bijvoorbeeld elke of maand een vast bedrag investeert, ongeacht of de koers van Bitcoin stijgt of daalt.

Geen last van grote fluctuaties

VIDEO: $100 Of Bitcoin Won’t Make You Rich!
Lark Davis

Deze strategie werkt goed bij Bitcoin omdat de prijs van Bitcoin zeer volatiel is en sterk kan fluctueren op korte termijn. Door regelmatig te investeren, spreid je het risico van het kopen van Bitcoin op het verkeerde moment. Daarnaast investeer je geregeld een relatief klein bedrag, wat je hopelijk kan missen. Je ‘voelt’ dit zo minder aan je portemonnee vergeleken met in een keer een groot bedrag te investeren.

100 euro per maand, sinds 2015

VIDEO: he BEGGED us to buy $1 of bitcoin 🤑 | #shorts #crypto
Jack Neel

Om de berekeningen behapbaar te houden gaan we uit van 100 euro per maand, en deze wordt altijd op de 21e van de maand geïnvesteerd. Dit is namelijk wanneer de meeste Nederlanders hun geld krijgen.

Was je op 21 maart 2015 begonnen met elke maand 100 euro in te leggen? Dan had je tot op de dag van vandaag 9.800 euro geïnvesteerd, er zijn immers 98 maanden verstreken.

Gedurende deze periode had je iets meer dan 8 Bitcoins bij elkaar gekocht. Tegen de huidige Bitcoin koers is dat nu ongeveer 210.000 euro waard. Dat is een rendement van meer dan 2000%.

Miljonair geworden

VIDEO: Hoe je per ongeluk miljonair wordt met 20 euro… 💰🤯
BLOX

Je had er ook voor kunnen kiezen om op 21 maart 2015 direct het hele bedrag te investeren. Op dat moment lijkt 9.800 euro ontzettend willekeurig, maar 98 maanden later snap je het.

Voor dat bedrag had je destijds 40,8 Bitcoin kunnen kopen en was je nu miljonair geweest. Tegen de huidige koers is dat 1.072.140 euro waard.

Dat is stukken meer dan als je de DCA-strategie had gehanteerd, maar ook veel risicovoller. En wie weet kon je destijds dat geld niet in een keer inleggen.

Wil je zelfs eens spelen met DCA-berekeningen? Check dan dit soort websites.

Sources


Article information

Author: Todd Hamilton

Last Updated: 1703114641

Views: 801

Rating: 3.6 / 5 (81 voted)

Reviews: 98% of readers found this page helpful

Author information

Name: Todd Hamilton

Birthday: 2004-10-03

Address: 909 Richard Cliff Apt. 955, Port Kimberlymouth, MI 35757

Phone: +4234476760136589

Job: Social Media Manager

Hobby: Beekeeping, Robotics, Playing Chess, Calligraphy, Meditation, Card Games, Cross-Stitching

Introduction: My name is Todd Hamilton, I am a unswerving, Colorful, strong-willed, variegated, talented, valuable, important person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.