header banner
Default

De mysterieuze bedenker van de bitcoin, Satoshi Nakamoto, wordt momenteel beschouwd als één van de vijftig rijkste mensen ter wereld


Bijna brak de bitcoin afgelopen weekend door de magische grens van 20.000 dollar. De waarde piekte uiteindelijk op 19.771 dollar, blijkt uit de prijsindex van Coindesk.

Tegen die koers is Satoshi Nakamoto 19,4 miljard dollar waard, becijferde Quartz. Daarmee zou de mysterieuze bedenker van de bitcoin op de 44ste plaats komen op de rijkenlijst van Forbes.

Net onder Stefan Persson, zoon van H&M-oprichter Erling Persson, die een geschat vermogen heeft van 19,6 miljard dollar. Maar boven bijvoorbeeld Theo Albrecht Jr., de zoon van een van de oprichters van discounter Aldi.

En dat allemaal door een digitale munt te bedenken die volgens sommigen verboden moet worden.

Wie bedenker van de bitcoin

VIDEO: Mystery Founder Of Bitcoin: Uncovering Satoshi Nakamoto's Identity Of Bitcoin Matters | CNBC
CNBC

Het idee voor een gedecentraliseerde cryptomunt wordt in 2008 gelanceerd met de publicatie van een whitepaper. Auteur is de onbekende persoon Satoshi Nakamoto.

Wie of wat er schuilgaat achter het pseudoniem is onbekend. Sommige cryptokenners denken zelfs dat het om meerdere personen gaat, omdat de bitcoinsoftware zo slim in elkaar zit, dat het onwaarschijnlijk is dat één iemand het heeft bedacht.

Wat we wel weten is dat Nakamoto tot en met december 2010 actief betrokken is bij de ontwikkeling van de cryptomunt, maar daarna trekt hij zich terug.

In de tussentijd heeft hij wel duizenden bitcoin gemined. Uit een gedetailleerde analyse van de blockchain blijkt dat het om zo'n 980.000 bitcoins gaat. Het merendeel daarvan staat al jaren geparkeerd op dezelfde 'rekening' - alleen Satoshi zelf kan erbij.

Wie is Satoshi Nakamoto?

VIDEO: Satoshi Nakamoto goes public and denies he's bitcoin founder
Channel 4 News

Journalisten proberen al jaren de identiteit van Nakamoto te achterhalen. Het Amerikaanse tijdschrift Newsweek denkt in 2014 beet te hebben en pakt groots uit met een verhaal over Dorian Nakamoto, een Japanse Amerikaan die in de buurt van Los Angeles samenwoont met zijn hoogbejaarde moeder.

De arme Nakamoto wordt bestookt door paparazzi en tv-ploegen, die hem overal achtervolgen. Later blijkt het verhaal van Newsweek toch niet zo sterk. Nu wordt algemeen aangenomen dat Dorian Nakamoto niet Satoshi is.

Dorian Satoshi Nakamoto Releases Official Statement “Unconditionally” Denying Newsweek’s Bitcoin Story http://t.co/jCWHcck68L

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 17 maart 2014

Eind 2015 is het de beurt aan Wired en Gizmodo, die de Australische computerwetenschapper Craig Wright aanwijzen als het brein achter de cryptomunt. Enkele maanden later schrijft Wright op zijn blog dat hij inderdaad achter het pseudoniem zit, naar eigen zeggen om een einde te maken aan alle speculatie.

Toch dekt hij zich enigszins in. “Ik was de belangrijkste factor, maar andere mensen hebben me geholpen”, zegt hij in gesprek met de BBC. Onder meer de vermaarde programmeurs Hal Finney en Dave Kleiman zouden hem hebben geholpen bij het creëren van de bitcoinsoftware.

Drie dagen later krabbelt Wright terug. "Ik weet dat ik hier niet sterk genoeg voor ben", schrijft hij. "Ik kan alleen zeggen dat het me spijt. En vaarwel."

Geen bitcoinpaus

VIDEO: Where in the world is bitcoin's mysterious creator, Satoshi Nakamoto?
60 Minutes

Wie Satoshi Nakamoto ook is: het feit dat de uitvinder van de bitcoin onbekend is, heeft misschien wel een reden. Het idee achter de cryptomunt is door en door democratisch: niet een bank beheert het geld, maar een openbaar, decentraal netwerk van computers.

Als de identiteit van de bedenker bekend zou zijn, zou de hele cryptogemeenschap naar hem of haar kijken voor wijze woorden. Zonder bitcoinpaus moeten de programmeurs die sleutelen aan de software en de miners die de transacties verifiëren, er onderling uitkomen.

Mocht de echte Nakamoto op een dag toch opstaan en het miljardenfortuin opeisen, dan zal diegene meteen een hoop vragen moeten beantwoorden. Vraag dat maar aan Craig Wright. Toen Wired hem aanwees als bitcoinbedenker, stond diezelfde dag nog de federale politie bij hem op de stoep.

LEES OOK: De bitcoin is in 2021 zo’n 0.000 waard, voorspelt deze Nederlandse miljonair die een cryptofonds opzet

VIDEO: The BITCOIN Unsolved Mystery | Satoshi Nakamoto Enigma | Cryptocurrency | ENDEVR Explains
ENDEVR

MIS OOK NIET: Bitcoin kopen? Zo doe je dat op een veilige manier

VIDEO: Mystery Solved: Who Is Satoshi Nakamoto | Bitcoin's Creator
Ijaz Crypto

Sources


Article information

Author: Jessica Archer

Last Updated: 1702643881

Views: 662

Rating: 4.9 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jessica Archer

Birthday: 1955-05-24

Address: 9594 Walter Roads, East Raymond, IN 11193

Phone: +4856144518729781

Job: Article Writer

Hobby: Painting, Stamp Collecting, Sculpting, Woodworking, Playing Chess, Photography, Traveling

Introduction: My name is Jessica Archer, I am a Open, dedicated, resolute, irreplaceable, radiant, daring, brilliant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.